Openingstijden:

De zorgboerderij is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  van 09.30 tot 15.30.

financiering:

Via de gemeente loket WMO, daar kunt u een indicatie dagbesteding aanvragen. Vaak moet er wel een eigen bijdrage betaald worden. Hoe veel dit is wordt door het CAK bepaalt.

Vanuit de wet langdurige zog ( WLZ ) indicatie.

Eigen middelen.

begeleiding:

Er staat altijd een gediplomeerd zorgproffesional op de groep.

Zelf heb ik een verpleegkundige achtergrond met 13 jaar ervaring in de psychogeriatrie. Hier door is er veel mogelijk wat zorgvragen betreft. Twijfelt u, neem gerust contact op.

De dagbesteding is rolstoel toegankelijk.

Naast de gediplomeerde zal er vaak ook een stagiaire aanwezig zijn en vrijwilligers voor begeleiding bij de “extra” buiten activiteiten.

Stichting Samenwerken Zorgboeren Zuid

zorgboerderij de Stoofhoeve is lid van Stichting Samenwerken Zorgboeren Zuid ( SZZ ).

dit brengt voor u verschillende voordelen met zich mee zoals, een vertrouwenspersoon en een privacyverklaring.

alle zorg en begeleiding die de Stoofhoeve levert vallen onder de algemene voorwaarden van de SZZ.

in onderstaande link kunt u deze algemene voorwaarden downloaden.

https://www.zorgboerenzuid.nl/algemene-voorwaarden/

 

AGB code SZZ: 73732641

 

Zorgboerderij de Stoofhoeve heeft 6 februari 2020 het ISO 9001 keurmerk gehaald.